اسلیو

اسلیو (Sleeve)

امروزه باتوجه به هزینه های سربار چاپخانه فلکسو یا هیلو سعی بر آن است که زمانهای تلف شده دستگاه ها به حد اقل رسیده و عملیات مربوط به کلیشه چسبانی و رجیستر کردن دستگاه با سرعت و سهولت بالائی پایان پذیرد و ماشین آماده چاپ شود و به همین دلیل تکنولوژی اسلیو به خدمت گرفته شده است.
اسلیو ,  نورد لاستیکی لوله ای میباشد که از 3 الی 7 لایه الیاف فوم ولاستیک های مخصوص تشکیل شده است و توسط فشار باد روی شافت یا مندرل نصب یا تعویض میگردد.
نظر به سهولت این عمل امروزه در ماشین های مدرن عملیات نصب و تعویض روی یک مندرل اصلی دستگاه انجام شده و نیازی به تعویض مندرلهای فلزی مختلف نیست بلکه اسلیو به تنهائی یا به همراه آداپتور مخصوص رو مندرل نصب شده و به انواع زیر قابل تولید میباشد.

1- اسلیو دستگاه لامینه(Lmination sleeve)
•    به دلیل تنوع در عرض محصولات چاپ شده , اسلیوهای دستگاه لامینه متناسب با عرض در خواستی به صورت پله دار درآمده و ضمن صرفه جویی در مصرف چسب از آلودگی  دو طرف عرض چاپ شده با چسب اضافی جلوگیری به عمل می آید. ضمنا به دلیل استفاده متناوب از یک اسلیو ,  عمر آن چندین برابر افزایش یافته و قابل تبدیل به سایز کوچکتر نیز میباشد.
2- اسلیو مخصوص (Eltex)
•    با خواص الکتریکی مناسب جهت واحد کرونا در ماشین های جرقه گیر
3- اسلیو مخصوص کلیشه چسبانی (Plate mounting sleeve)
•    اسلیو کلیشه چسبانی که به صورت مستقیم و بدون واسطه روی مندرل  اصلی نصب می گردد و بسته به سایز محیط چاپ به صورت ساده و فوم دار (7 لایه) قابل تولید است.
•    اسلیو کلیشه چسبانی که به همراه آداپتور مخصوص روی مندرل نصب میگردد. در هر دو مورد تلرانس سنگ زنی در طول یک متر اسلیو حد اکثر 0.05   میلیمتر بوده به راحتی فیلر شده و به سرعت تعویض میگردد. دقت ابعادی اسلیو کلیشه حداقل به مدت یک سال تغیر نمیکند. سطح اسلیو از جنس لاستیک بسیار فشرده ساخته شده و در اثر تعویض مداوم کلیشه  ,تغییر ابعادی در آن حاصل نمیشود.
4- اسلیو فشار ماشینهای هلیوگراور  با خواص ضد الکتریسته ساکن (Impression Sleeve)